Rozwiązania omnichannel – najlepsze wsparcie działań firm z kanału e-commerce

To strategia sprzedaży, która zakłada, że wszystkie dostępne kanały obsługi klienta, na każdym etapie, powinny ze sobą współpracować w celu zapewnienia wygody zakupów. Omnichannel przyjmuje, że dzięki połączeniu możliwości, jakie dają sklepy tradycyjne, sklep internetowy, marketplace i call center, klient będzie kupował od danego sprzedawcy chętniej i częściej niż u konkurencji, która oferuje tylko jeden kanał sprzedaży lub kilka, ale działających niezależnie.

Logistyka omnichannel

W strategii omnichannel najważniejsze jest, by klient w każdym kanale sprzedaży był traktowany tak samo. Chodzi nie tylko o takie same oferty i ceny, lecz także dostępność produktów i możliwość zwrotów. Implementacja takiej strategii wymaga od przedsiębiorców szeregu działań, w tym przystosowania obszarów magazynowania i transportu. Kluczową rolę odgrywa tu doświadczony operator logistyczny, który musi być partnerem we wdrażaniu i realizacji tej koncepcji. Powinien nie tylko reagować na potrzeby klienta, ale też sugerować najlepsze rozwiązania przede wszystkim w zakresie kompletacji, dostaw i logistyki zwrotów dla sprawnej obsługi każdego z kanałów sprzedaży i odpowiedniego efektu synergii.

Synchronizacja ekosystemu zakupowego wymaga jednak innowacji w łańcuchu dostaw, które sprawią, że procesy online i offline będę przebiegały bardziej płynnie, ale dzięki temu detaliści zyskują przewagę konkurencyjną.

Pod jednym dachem

Przeniesie obsługi e-commerce do magazynu operatora logistycznego i zebranie wszystkich operacji dla wszystkich kanałów sprzedaży „pod jednym dachem” gwarantuje synergię w obszarach operacji i kosztów, a jednocześnie umożliwia szybkie reagowanie na zmiany popytu w danym kanale sprzedaży.